שחמט - ימי ג', ה' בשעות 17:00-20:00

אמן בינלאומי
קבוצות על פי רמות,
מומלץ לגילאי 99-5 .
בהנחיית: בוריס גוטקין