אלווין קלאב -ימי ב',ג',ה' 16:00-22:00, יום ו' 13:00-16:00

בית ספר לריקודים
סלוניים, קבוצות לילדים,
נוער ומבוגרים.
בהנהלת: לוסי ויימן