פורסט גאמפ

תאריך שעה יום מיקום רכישה
21.3 20:00 ד' אודיטוריום

פורסט אדם פשוט בעל
פיגור שכלי קל הנקלע
לשורת אירועים היסטוריים
אמריקאיים. חייו הם
למעשה ראי של ההיסטוריה
האמריקאית בעשורים
האחרונים.

הרצאה
ADHD" במבוגרים:
עובדה או אופנה?"
מר רן שורר, נוירופסיכולוג
ופסיכולוג שיקומי בכיר,
אחראי מערך אבחון במרפאת
זיכרון וקשב למבוגר

בשעה 20:00 - הרצאה
בשעה 20:30 - הקרנת הסרט