פורסט גאמפ

תאריך שעה יום מיקום רכישה

פורסט אדם פשוט בעל
פיגור שכלי קל הנקלע
לשורת אירועים היסטוריים
אמריקאיים. חייו הם
למעשה ראי של ההיסטוריה
האמריקאית בעשורים
האחרונים.

הרצאה
ADHD" במבוגרים:
עובדה או אופנה?"
מר רן שורר, נוירופסיכולוג
ופסיכולוג שיקומי בכיר,
אחראי מערך אבחון במרפאת
זיכרון וקשב למבוגר

בשעה 20:00 - הרצאה
בשעה 20:30 - הקרנת הסרט