לוויתן

תאריך שעה יום מיקום רכישה

רוסיה 2014, 142 דקות
חיי האהבה של מכונאי רכב מערערים עיר קטנה כאשר ראש עיר מושחת מתעניין בביתם של בני הזוג ורוצה להפקיעו.