כל מאן דבעי - השפה המשפטית

תאריך שעה יום מיקום רכישה

כל מאן דבעי - השפה המשפטית 

השפה המשפטית נשמעת זרה, לא מובנת ולעיתים קצת מאיימת. דיון מעמיק בשאלה האם יש לחתור לשפה משפטית פשוטה או לשמור על האופי המקצועי המתבדל שלה.

עורך ומנחה: ד"ר רוביק רוזנטל 
משתתפים:

עורך ומשתתף: עו"ד רן לוסטיגמן

מנחה: ד"ר רוביק רוזנטל

שופטת בית המשפט העליון ענת ברון, פרופ' יובל אלבשן, הפרשן לענייני משפט ברוך קרא
הכניסה למושבים חופשית בהרשמה מראש  - 3701*