הרשל'ה

תאריך שעה יום מיקום רכישה

שוד ושבר בביתו של שמואל גביר העיירה! האתרוג המיוחד שנשלח מארץ ישראל נעלם ואיננו. החשדות נופלות על ראשו של נער שובב המוכר לכולם - הרשלה. רק חברות אמת בין הרשל'ה לבין בנו של הגביר, מצילה את המצב עד לסוף המפתיע