7 ימים באנטבה

תאריך שעה יום מיקום רכישה

בריטניה/ארה"ב 2018, 106 דק'
מבצע יהונתן מנקודת מבט חדשה. הסרט מתמקד הפעם בקבוצת החוטפים הגרמנים, קבוצה של צעירים מיוסרים חדורי אידיאולוגיה, שמתלבטים ושוקלים כל פעולה שהם מבצעים. כמו כן, גם בצד הישראלי לא קל להחליט כיצד יש לפעול לנוכח האתגר.