צוות ההיכל

שם-תפקיד טלפון מייל
טלי צ'רנר - מנהלת חטיבת תרבות 03-9484822 taly@hironit.co.il
סימון מיה–עוזרת מנהלת חטיבת תרבות 03-9484823 simon@htrl.co.il
אלינור חיים וקנין –מנהלת לשכת אגף תרבות 03-9484822 taly@hironit.co.il
איתי עדיני –  מתאם מעקב ובקרה 03-9484811 eitia@htrl.co.il
אילן יחזקאל – מנהל תפעול 03-9484825 tiful@htrl.co.il
אסף דוד – מנהל מחשוב  03-9484810 asaf@htrl.co.il
דליה ארז – מנהלת האכסדרה 03-9484814 daliae@htrl.co.il
זהר גובוזוב – ניהול לוח אירועים 03-9484810 zoharg@htrl.co.il
חגית מור – מנהלת מוקד המנויים ושירות לקוחות 03-9488666 hagitm@htrl.co.il
לימור מאור – מנהלת פרסום 03-9484833 pirsum@htrl.co.il
מוקי פלגי – מנהל שיווק 03-9484813 muki@htrl.co.il
מנחם יצחק - חשב 03-9484834 menachemi@htrl.co.il
פז קרופרו – מנהל טכני 03-9484824 techni@htrl.co.il
יורם בנסדון – מנהל טכני 03-9484824 techni@htrl.co.il
ויאולטה פוזאילוב – מנהלת חשבונות 03-9484833 chesh@htrl.co.il

מיכל מור חיים - מנהלת מרכז תרבות יוצר

03-9384630  
דנה שלוסברג - מנהלת מרכז תרבות יוצר 054-6869081